interview / Richard Ford over ‘Canada’

In Canada brengt Richard Ford zijn lezers in de eerste zinnen van de roman direct op de hoogte van twee gebeurtenissen die het leven van zijn hoofdpersoon Dell ingrijpend hebben veranderd: ‘Eerst zal ik vertellen over de bankoverval die onze ouders pleegden. Daarna over de moorden, die later plaatsvonden.’ Dell zegt erbij: ‘Onze ouders waren de twee mensen van wie je het minst zou verwachten dat ze een bank zouden overvallen.’

De bankoverval en de moorden zullen het leven van Dell, zijn ouders en zijn tweelingzuster Berner grondig ontwrichten. Desondanks weet Dell een nieuw bestaan op te bouwen. Canada is Dells terugblik op die allesbepalende gebeurtenissen en op de wijze waarop hij ze uiteindelijk achter zich heeft kunnen laten. Dat laatste is in overeenstemming met de reputatie van Richard Ford: hij is eerder een optimistisch dan een cynisch schrijver. ‘Cynisme is voor mij ongeloof in de mogelijkheid van het goede. Misschien...