Nog steeds weigeren energiebedrijven de herkomst van hun steenkool bekend te maken. Gaat minister Ploumen ingrijpen?

Als u geen groene stroom afneemt, loopt u grote kans dat uw stroom deels afkomstig is van steenkool uit mijnen met een dubieuze 
reputatie.

Kolenmijnen in Afrika en Colombia waar de werkomstandigheden slecht zijn, de vakbonden geïntimideerd worden, de inheemse bevolking verdreven en de leefomgeving verknald. Energiebedrijven blijven weigeren bekend te maken waar ze hun steenkool precies vandaan halen; commercieel gevoelige informatie, zeggen ze.

Het is de grote teleurstelling van veel deelnemers aan de Nederlandse Steenkolendialoog. Drie jaar lang zaten maatschappelijke organisaties als IKV Pax Christi, FNV, Cordaid en ActionAid om tafel met de grote Nederlandse energiesector en een aantal mijnbouwbedrijven – bijna iedere maand een ronde. Ze hoopten dat bedrijven als Nuon, Essent, GDF Suez en E.ON bereid zouden zijn ruimhartig opening van zaken te geven. Dat...