Liever nog dan met Joop Den Uyl vergelijkt Wouter Bos zichzelf met zijn voorganger Wim Kok, die Nederland acht jaar lang met vaste hand regeerde, en bewees dat sociaal-democraten – zoals Bos het graag uitdrukt – ‘in de buurt van de schatkist te vertrouwen zijn’. Bovendien, en die vergelijking komt dezer dagen extra goed uit, besloot Kok na een aarzelend begin als oppositieleider zich éérst te bekwamen als minister van Financiën onder Ruud Lubbers, waarna hij het roer overnam en zich alsnog tot staatsman ontpopte.