Heeft Nederland nou zo’n weerzin tegen crèches? Of vinden we het gewoon niet interessant hoe het baby’s en peuters vergaat op de kinderopvang? Je vraagt het je toch af als je ziet hoe weinig aandacht er afgelopen week was voor de wetenschappelijke vaststelling dat de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang onvoldoende is.

Terwijl het explosief materiaal betreft. Iedereen die ook maar enige verantwoordelijkheid draagt voor de gang van zaken in de kinderopvang zou zich moeten schamen. De onderzoeksresultaten zijn goed voor een politieke Peutergate. De feiten:

– Het totale kwaliteitsniveau van de Nederlandse kinderopvang daalt al dertien jaar en is nu beland bij een score van 2,8 op een schaal van zeven. Dat is niet langer matig, maar ronduit onvoldoende.
– Nergens wordt opvang geboden waarvan de algemene pedagogische kwaliteit als goed gekwalificeerd kan worden.
– Van de begeleiders op kinderdagverblijven is 99 procent niet in staat de interactie tussen de kinderen in goede...