Het gesprek van de dag, volgens de redactie: De overheid maakt schoon schip en neemt eindelijk afscheid van de begrippen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’.

De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) doet de termen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ in de ban, en ook het CBS zal ze niet meer gebruiken. De woorden zijn niet precies genoeg, ligt de WRR toe in de Volkskrant: door generaliseringen in de hand te werken zijn ze stigmatiserend geworden. Ondanks dat het begrippenpaar sinds 1989 werd gebruikt als neutraal alternatief voor ‘buitenlander’ en het toen ook beladen ‘etnische minderheid’.

Het probleem zit ‘m in het categoriseren van mensen als ‘anders’ (all0, in het Oudgrieks), zonder te specificeren wát er precies anders is ten opzichte van de status-quo van Nederlands-Nederlands zijn: of iemand Marokkaans-Nederlands is bijvoorbeeld, of Pools-Nederlands, of Duits-Nederlandse ouders heeft. Het begrip kapselde alles in, zonder onderscheid te maken tussen de eerste generatie...