Roelf de Boer is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en toont zich op de website van zijn club een tevreden mens. ‘In de Volkskrant kan ik goed nieuws kwijt over de sterk gestegen arbeidsproductiviteit van de ziekenhuizen,’ blogt hij. ‘Het beeld van de ziekenhuissector als een bodemloze put waarin bakken met geld verdwijnen, kan voorgoed de prullenbak in. Hetzelfde geldt voor de ‘wet van Baumol’ – de stelling dat verbetering van de arbeidsproductiviteit in de dienstensector eindig is, terwijl de loonontwikkeling almaar doorgaat.’

 

De Boer baseert zijn stelling op een in zijn opdracht gemaakt rapport van Prismant, een organisatie die de zorgsector van cijfers voorziet. Terwijl de arbeidsproductiviteit bij de ziekenhuizen eind jaren negentig en in het begin van deze eeuw daalde of maar mondjesmaat toenam, vertoont de productie per werknemer sinds 2003 een stijgende lijn. Sterker nog: de arbeidsproductiviteit in de ziekenhuizen stijgt...