‘Waardevol Nederland’, stond op het vaandel van het VVD-Voorjaarscongres. Een liberaal beschavingsoffensief: Nederland moet Nederland blijven, en de buurt de buurt. Sinds wanneer predikt de VVD waarden en normen?

Wat is er in hemelsnaam in de liberalen gevaren? Decennia lang moest de VVD niets hebben van discussies over waarden en normen. Christendemocraten als Elco Brinkman (‘er moet een zorgzame samenleving komen’) en Jan Peter Balkenende (‘fatsoen moet je doen’) werden met hoon overladen. Liberalen wilden niet betuttelen. De burgers waren mans genoeg om zelf te beoordelen hoe zorgzaam of fatsoenlijk ze wilden zijn.

Met de verkiezingen van 2017 in zicht is de toon opeens veranderd. Het Voorjaarscongres van de VVD in Leeuwarden stond in het teken van het motto: ‘Waardevol Nederland.’ Premier Rutte sprak de congresgangers toe over de toestroom van vluchtelingen en de multiculturele samenleving. De mensen maken zich zorgen, signaleerde hij: ‘Blijft mijn buurt mijn...