Je zult maar ambtenaar zijn. Je bent druk met het op orde brengen van de Rijksbegroting voor Prinsjesdag, je werkt lange dagen om de plannetjes rond de formatiebesprekingen uit te werken, of je bent in de uitvoering bezig het land op orde te houden terwijl de politieke bazen kwartetten over mogelijke kabinetten. En dan staat er – al in de week voor Prinsjesdag – op de voorpagina van de Volkskrant: ‘4000 ambtenaren eruit’. De krant heeft de Miljoenennota al ingezien en daarin staat weer een ‘doelmatigheidskorting ambtenaren’. In 2015 moet er tweehonderddertig miljoen per jaar minder worden uitgegeven aan ambtenaren.

Dat eeuwige ‘ambtenaren eruit’ is een bedenkelijke kreet. Ten eerste omdat de steeds opnieuw aangekondigde personele krimp in de praktijk toch niet wordt doorgevoerd. Ten tweede omdat het getuigt van kortzichtigheid.

Eerst die gebrekkige uitvoering. Neem het, nog altijd demissionaire, kabinet-Balkenende IV. Dat heeft zich drie jaar geleden nog voorgenomen om het...