05-11-2005
Ko Colijn

Het gaat lang niet zo slecht met de wereld als we denken. Ondanks Madrid, Londen, de Twin Towers, Srebrenica, Kosovo en Fallujah komt het Human Security Report 2005 (www.humansecurityreport.­info) tot de spectaculaire conclusie dat de wereld de afgelopen vijftien jaar steeds veiliger is geworden. Oorlog is een uitstervend fenomeen en de oorlogen die nog wel worden gevoerd, zijn steeds schoner.

Het Handvest van de Verenigde Naties uit 1945 beloofde de volgende generaties, ons dus, ‘te verlossen van de gesel van oorlog’. Je zou dus verwachten dat de VN vanaf dat ogenblik een boekhouding van oorlog zou bijhouden. De makers van het Human Security Report kwamen tot de schokkende ontdekking dat zo’n officiële boekhouding ontbreekt. Zelfs een definitie is er niet. Daarom zijn de onderzoekers zelf aan het tellen gegaan. Ze vielen van de ene verbazing in de andere. Tot 1992 steeg het aantal grote gewapende conflicten tot vijftig per jaar, om daarna snel te dalen...