Een zogenaamde Blue Ribbon Rapport van de Amerikaanse luchtmacht, gisteren via FAS publiek geworden, zegt dat Amerikaanse atoomwapens in Europa niet zo veilig zijn. Letterlijk: de meeste sites kennen ‘unieke veiligheidsuitdagingen’. De VS heeft, publiek geheim, atoomwapens in Nederland (Volkel), Belgie, Duitsland, Italie en Turkije. Onder de gebreken vallen o.m.:

– de VS kunnen vaak geen verrassingsinspecties uitvoeren, omdat de bases meestal ook nog voor andere (nationale) doeleinden worden gebruikt.
– de bewaking is soms in handen van dienstplichtigen die pas 9 maanden in dienst zijn

Het onder FOIA vrijgegeven rapport is opgesteld nadat in de VS zelf ernstige beveiligingsproblemen optraden in augustus vorig jaar, toen een B-52 urenlang ronddoolde boven de VS met nucleaire kruisraketten, zonder dat iemand er van af wist.

Het rapport zegt volgens Hans Kristensen, die het document bemachtigde, dat de VS overweegt de Europese kernwapens van een van de bases terug te trekken, omdat de...