Gerrit Zalm verdient de Annie Romeinprijs én de Harriët Freezerring. Uit zijn boek ‘De romantische boekhouder’ blijkt hoeveel de huidige Chairman Managing Board ABN-AMRO in zijn tijd als minister van Financiën heeft gedaan voor de feminisering van de verhoudingen in Den Haag. Ten eerste op zijn departement dat toen hij aantrad nog geen vrouwelijke topambtenaren kende. Zalm benoemde Laura van Geest tot thesaurier-generaal en Jenny Thunissen tot directeur-generaal Belastingdienst.

Hij had waardering voor voorlichters als Ronald Florisson en Jeroen Sprenger maar tegenspraak kon hij alleen velen van vrouwen als Talien Willems en Maryse Ducheine. Vrouwvriendelijk opereerde hij ook binnen het kabinet. Zalm haatte het haantjesgedrag van Ad Melkert, Jo Ritzen en Laurens Jan Brinkhorst maar kon uitstekend overweg met vrouwelijke bewindslieden als Els Borst, Erica Tersptra en Margot Vliegenthart. Als die om een miljoentje extra kwamen bedelen, gingen ze nooit met lege handen naar...