Komen vrouwen te weinig aan het woord op de televisie?

Shula Rijxman
Women Inc
Een bekende discussie laait ineens weer op: Shula Rijxman, bestuurder bij de publieke omroep, deed een oproep voor meer vrouwelijke gasten in de dagelijkse talkshows. Rijxman wil beleid om de balans te verbeteren, meer in elk geval dan een kleine toename (van bijvoorbeeld 33% naar 33,5%).

Diversity Strategy
BBC
Als voorbeeld gebruikt Rijxman de Diversity Strategy van de BBC. Daar vindt men dat het beste nieuws gemaakt wordt door een zo groot mogelijke verscheidenheid aan bronnen, in leeftijd, geslacht en afkomst. In een folder vol plaatjes van lachende mensen legt de BBC uit hoe dat te bereiken. De maatregelen komen vooral neer op abstracties als ‘onderzoeken’ en ‘monitoren’.

ProQuote
Die Zeit
In Duitsland woedde dezelfde discussie vorig jaar. Een blik op 360 dagbladen wees uit dat de meerderheid van de hoofdredacties uit mannen bestond. Van de dertien omroepen hebben er slechts drie een vrouwelijke...