Er zijn weinig vrouwelijke hoogleraren in Nederland. Dat ligt niet aan een gebrek aan vrouwelijk talent, maar aan de weinig professionele gang van zaken bij de aanstellingen, ontdekte onderzoekster Marieke van den Brink.

Een paar weken geleden adverteerde de Radboud Universiteit Nijmegen op de voorpagina van NRC Handelsblad: ‘Harde doelstelling. Eén op de vier hoogleraren is een vrouw. Radboud Universiteit Nijmegen ondertekent het Charter Talent naar de Top.’ Net ervoor had de universiteit, samen met acht andere onderwijsinstellingen, dit Charter Talent naar de Top ondertekend onder toeziend oog van minister Plasterk van Onderwijs. Het handvest, gericht op alle werkgevers in Nederland, is bedoeld om meer vrouwen aan de top te krijgen. Bedrijven die ondertekenen, zeggen toe concrete maatregelen te nemen om dit te bereiken.

<i>Foto: Gerard Verschooten</i><i>Foto: Gerard Verschooten</i>

Marieke van den Brink (1978), onderzoeker aan het Institute for Management Research en het Institute for Gender Studies aan...