De stelling: Vrouwen grijpen externe factoren (zoals kinderen krijgen, de zorg voor ouders, de drukke baan van de partner) aan om geen manager te hoeven worden.

Het barst in Nederland van de zoekende vrouwen. Niet alleen in de spitsuurfase tussen hun dertigste en veertigste, maar ook in andere levensfasen tobben veel hoogopgeleide vrouwen met het vinden van een balans tussen hun eigen ambities en andere prioriteiten. Het krijgen van kinderen, een zieke ouder en een drukke baan van de partner zijn veelgenoemde redenen om de eigen loopbaan tijdelijk on hold te zetten. Met vaak als resultaat een zigzagcarrière: van ambitieuze voltijder naar kleine deeltijder of thuisblijfmoeder, en later weer terug in een heel ander vak of als zelfstandige.

Loopbanen van vrouwen laten vaker onderbrekingen en zijsporen zien dan die van mannen. En al die opstoppingen leiden in veel gevallen tot een steeds lager inkomen en minder ontwikkelingskansen. Of zelfs tot een definitief vertrek uit de...