Mijn Vrij Nederland

Is Nederland vrij?

‘Ik ben geboren in West-Vlaanderen, daar was het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er liggen nog altijd immense soldatenkerkhoven. Een jaar geleden liep ik er met mijn oudste zoon, hij is negentien en de namen op de graven waren van jongens van soms zeventien, achttien, negentien jaar. We vinden vrijheid nu vanzelfsprekend en precies daarom neem ik mensen mee naar die plek. Waar jonge soldaten dood en begraven liggen omdat ze gevochten hebben voor de vrijheid die wij nu genieten.’

Bent u wel eens onvrij?

‘Als journalist heb ik me nooit onvrij gevoeld. De grenzen van de vrijheid van ons beroep zijn: weten we genoeg om te publiceren? Is de tegenpartij wel aan het woord geweest? Gaan we van onze vrijheid gebruikmaken? Simpel, ook al gaat er vaak iets mee mis. Maar het persvrijheiddebat wordt de komende jaren – mede door de komst van de nieuwe media – essentiëler. Een voorbeeld daarvan is die rechtszaak tegen GeenStijl. Een meisje was dronken...