18-06-2009

Vrij Nederland publiceerde op 15 juni op deze website en in het deze week verschenen weekblad (nummer 25) een artikel over het Nederlandse Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD). Het instituut is opgericht door verschillende Nederlandse politieke partijen en is bedoeld om politieke partijen in opkomende democratieën te steunen.

In dit artikel komt een vroegere medewerker, Joshua Sietsma aan het woord. Hij levert kritiek op de werkwijze van het NIMD. Door hem daarbij vermelde feiten blijken, volgens de reacties van het instituut maar ook in tweede instantie van Sietsma zelf, helaas niet juist te zijn.

Vrij Nederland schoot tekort door onvoldoende pogingen in het werk te stellen de beweringen te verifiëren en het instituut niet in de gelegenheid te stellen daarop te reageren.

Vrij Nederland heeft het artikel inmiddels van deze website verwijderd en excuses aan het NIMD aangeboden. Het zal deze rectificatie op de website en in het volgende nummer van Vrij...