Op zoek naar de toekomst van een weekblad

Mediagoeroe Jeff Jarvis gaf Vrij Nederland vorige week een aantal adviezen om aan de crisis van de printmedia te ontsnappen (zie www.vn.nl voor het interview, ook in het Engels). Een van de belangrijkste adviezen was in gesprek te gaan met de buitenwereld. Met lezers, geïnteresseerden en experts. We hebben besloten de adviezen van Jarvis op te volgen, bij wijze van experiment. We zijn een blog gestart: blog.vn.nl/lab. Hier kan iedereen die dat wil, meedenken over de toekomst van Vrij Nederland. We zijn nu een week online en de ideeën, gedachten en voorstellen stromen binnen. Voor alle duidelijkheid: het lab is voor Vrij Nederland geen vrijblijvende digitale ideeënbus. We gaan echt aan de slag met kansrijke, realistische en innovatieve ideeën. Denk dus mee over de toekomst van Vrij Nederland en ga naar blog.vn.nl/lab