VN in oorlog Embedded in Afghanistan

VN-redacteur Harm Ede Botje is deze week ‘embedded’ bij de Nederlandse troepen in Tarin Kowt, Uruzgan. Komt er iets terecht van de beloofde wederopbouw van deze Zuid-Afghaanse provincie? Op de website houdt Botje een dagelijks verslag bij van zijn gebeurtenissen in en rond Kamp Holland. ‘“Die Taliban kunnen echt niet vechten. Het zijn amateurs. Tegen onze vuurkracht kunnen ze niet op,” zegt er een. En dat is dan een van de meest genuanceerde uitspraken.’

Lees verder op blogs.vn.nl/harmedebotje

Dossier

Louis Sévèke

Ruim een jaar geleden werd in Nijmegen de linkse activist Louis Sévèke doodgeschoten. Sévèke was een luis in de pels van de politie en inlichtingendiensten: hij vuurde de ene na de andere klacht af op het Nijmeegse politiekorps. Datzelfde korps doet nu onderzoek naar de toedracht van de moord. Maar is het wel in de haak dat het korps een misdaad moet oplossen waarbij het zelf zo nauw betrokken is? Familie en vrienden...