VN in oorlog Embedded in Afghanistan

Vrij Nederland-redacteur Harm Ede Botje bericht op zijn weblog over het wel en wee van ‘onze jongens’ in Uruzgan. Sinds vorige week is hij ‘embedded’ bij de Nederlandse troepen in Kamp Holland. Botje bericht over de intocht van Sinterklaas (te dromedaris), maar ook over de angstige momenten wanneer het geschut in stelling wordt gebracht.

Lees verder op blogs.vn.nl/harmedebotje

Geestverwant

The Nation

Onder het kopje ‘geestverwanten’ heeft Vrij Nederland op haar website een aantal links verzameld naar binnen- en buitenlandse tijdschriften, sites en web­logs waarmee zij zich verbonden voelt. De nestor onder die publicaties is The Nation. Dit progressieve Amerikaanse weekblad werd in 1865 opgericht als platform voor de antislavernijbeweging. In zijn lange geschiedenis vulden prominenten als Albert Einstein, Martin Luther King, Hunter S. Thompson en Jean-Paul Sartre de pagina’s van het tijdschrift.

Op www.thenation.com is de kritische...