VN in debat: De schaamte voor links

Naar aanleiding van zijn spraakmakende pamflet De schaamte voor links gaat Joost Zwagerman op 11 juli aanstaande in debat met Wouter Bos, Ahmed Aboutaleb, Adri Duivesteijn, Diederik Samsom en Jeroen Dijsselbloem.

In De schaamte voor links opent Joost Zwagerman met jeugdherinneringen aan wat hij ‘de hoogtijjaren van het linkse chauvinisme’ noemt. Die jaren liggen inmiddels ver achter ons. Links in het algemeen en de PvdA in het bijzonder lijken verdoold, aldus Zwagerman in zijn pamflet. Hij spitst zijn kritiek toe op drie kwesties: het normen- en waardendebat, voetangels en klemmen rond de multicultuur, en de uitholling van het onderwijs. In alle drie de gevallen is het volgens Zwagerman met name de PvdA die tekort is geschoten.

Aan het einde van zijn pamflet concentreert Zwagerman zich op verschillen en overeenkomsten tussen SP en PvdA. Wat betekent het voor de PvdA dat een groot deel van de ‘oude’ achterban is overgestapt naar de SP? Is...