Vrij Nederland gaat vernieuwen om zijn journalistieke ambities ook in de toekomst waar te kunnen maken. Het weekblad wordt een maandblad, de website wordt uitgebreid met meer dagelijkse opinies, en VN lanceert een multimediaal platform voor onderzoeksjournalistiek in samenwerking met partners.

Hoofdredactie en uitgever hebben vandaag de VN-medewerkers ingelicht over deze voorstellen. Uitvoering betekent helaas een vermindering van het aantal vaste arbeidsplaatsen op de redactie. Directie en Raad van Commissarissen van WPG-uitgevers, waartoe Vrij Nederland behoort, steunen de vernieuwingsplannen, die nu ook ter instemming zijn voorgelegd aan het vertegenwoordigend overleg: de redactie en de Ondernemingsraad.

Vrij Nederland wil zich in print en digitaal richten op drie kernactiviteiten: journalistieke verhalen, opinie en onderzoek.

Het maandblad wordt het medium voor de beste journalistieke verhalen van langere adem. Daarbij laat VN zich, in inhoud en vorm, inspireren door zijn...