Onder het eten leer je je buren kennen

Op 22 september is het weer nationale burendag. ‘Koppen bij elkaar’ is de leuze van de organisator, het Oranje Fonds, en misschien lukt hun wel wat met de verkiezingen moeilijk is gebleken. De verbroederlust in de Nederlandse wijken leidde vorig jaar nog tot ruim een miljoen deelnemers.

Buurtfeestjes maken bij mij jeugdherinneringen los. Jaren zeventig. Ons gezin, ome Arie en tante Marjo, ome Jan en tante Wil en nog een hele straat vol omes en tantes, want het woord ‘buren’ gebruikten we niet. Een heel lange tafel met eten en het verkeer reed maar even om. Van vergunningen had niemand nog gehoord. Die kwamen pas veel later, in de jaren negentig, toen saté bradende buurvrouwen in Amsterdam moesten inpakken op Koninginnedag, toen de politie kwam aanrijden als we het leuk probeerden te hebben in het park. Het kleinste kolenvuurtje moest gedoofd, ook al maakte de hele buurt bezwaar. Ook al ging de multiculturele samenleving in Slotervaart...