Non-fictie

Het kan haast niet anders of met het langzame maar gestage afkalven van het onderwijs in de literatuurgeschiedenis op middelbare scholen in Nederland, verdwijnt ook langzaam maar zeker de belangstelling voor ons literaire erfgoed. Anders is niet te verklaren waarom er zo weinig over de Tachtigers wordt gepubliceerd, laat staan dat ze worden heruitgegeven. Het is onze enige echte Sturm und Drangliteratuur. Tijdloos in zijn onverzettelijkheid, meeslepend tot de laatste letter.

Alleen al daarom is het goed dat J.D.F. van Halsema, emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, zijn opstellen over de Tachtigers heeft gebundeld onder de titel Vrienden & Visoenen. Een biografie van Tachtig. De zeventien artikelen, waarvan zestien al eerder gepubliceerd, gaan in op de poëtica van de Tachtigers, op hun inspiratiebronnen en onderlinge beïnvloeding. Hoe dachten ze? Wat vonden ze? Het woord ‘biografie’ in de titel lijkt me daarom niet helemaal juist gekozen, want het...