Tot nu toe is het leger loyaal aan Assad: ook al loopt een groot aantal militairen over naar de opstandelingen, de generaals blijven vooralsnog zitten. Het is cruciaal voor de opstandelingen om dit deel van het leger aan hun zijde te krijgen. Ook het verkrijgen van steun van de soennitische ‘business elite’, die zeer machtig is, kan de opstand helpen.