De voorzitter: Ik open de vergadering. Aan de orde is het vragenuur. Ik heet de minister-president en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van harte welkom. Het woord is aan de heer Wilders van de Partij voor de Vrijheid.

De heer Wilders (PVV): Voorzitter. Drie jaar geleden stond ik hier om namens de PVV-fractie ernstig bezwaar te maken tegen de dubbele nationaliteit van de toenmalige staatssecretarissen Aboutaleb en Albayrak. Het dragen van twee paspoorten door een bewindspersoon was en is voor de PVV onaanvaardbaar. Destijds werd ons standpunt gesteund door de huidige minister-president, toen nog actief als fractievoorzitter van de VVD in deze Kamer.

De voorzitter: Meneer Wilders, komt u tot uw vraag?

De heer Wilders (PVV): Mijn vraag, mevrouw de voorzitter, is als volgt. Wat is er gebeurd dat de minister-president in 2007 wel tegen een dubbel paspoort was voor de staatssecretarissen Aboutaleb en Albayrak en nu geen probleem heeft met het dubbele...