Afgelopen dinsdag heerste er in de Tweede Kamer een licht opgewonden stemming. Dat kwam niet alleen omdat het eerste vergaderdag na drie weken vakantie was. En ook niet omdat Femke Halsema na twaalf jaar afscheid nam. De belangrijkste oorzaak van de opwinding was het vragenuur nieuwe stijl.

De verbouwing van het vragenuur vloeit voort uit de herverkiezing van Gerdi Verbeet tot Kamervoorzitter, afgelopen juni. In haar jacht op een tweede termijn deed Verbeet toezeggingen aan verschillende partijen. Ze beloofde SP en PVV om de drempel van dertig zetels voor spoeddebatten niet te verhogen. Maar om CDA en VVD tegemoet te komen, beloofde ze tegelijkertijd maatregelen om het aantal spoeddebatten terug te dringen.

Verbeet werd herkozen – met een landslide. Maar ze moest wel haar beloftes nakomen. En dat heeft ze nu gedaan. De opzet van het nieuwe vragenuur is als volgt: Kamerlid ondervraagt bewindspersoon, geen interrupties meer door derden. Op die manier kan de vragensteller...