Profiel Tomas Lieske

Voor u ligt de eerste profielbijlage van de Republiek der Letteren. Ooit was de Republiek zelf een bijlage van Vrij Nederland, nu heeft hij er een. Er is dus toch vooruitgang in de wereld.

Met deze profielbijlagen willen wij drie karakteristieken van Vrij Nederland combineren. In de eerste plaats de neiging om langzame journalistiek te bedrijven, diep op een onderwerp in te gaan, het begrip ‘tijdrovend’ van zijn pejoratieve lading te ontdoen – dat laatste zowel voor ons als voor u, lezer! In de tweede plaats, doodeenvoudig, het belang dat wij stellen in literatuur. En ten derde de sterke nadruk op het beeld, dat naast de tekst zijn eigen uitwerking mag hebben.

Deze profielbijlagen zullen telkens geheel gewijd zijn aan één schrijver, beter gezegd: aan één schrijverschap. Een mens en een œuvre dus, in hun samenhang. In 32 pagina’s woord en beeld pluizen wij dat schrijverschap uit door middel van interview, reportage, beschouwing, analyse, kritiek. In...