02-01-2008
Door Ko Colijn

Wordt de wereld veiliger of niet? Twee jaar geleden verbaasde het Human Security Report met de conclusie dat het de goede kant uitging. Sinds de val van de Berlijnse Muur was het aantal oorlogen in de wereld drastisch gedaald. Eigenlijk mocht je niet eens van oorlogen spreken, want die worden nog zelden verklaard. Wie oorlog zegt, denkt meestal aan twee landen die elkaar te lijf gaan. Dat fenomeen wordt een zeldzaamheid. Verreweg het grootste aantal gewapende conflicten speelt zich binnen de grenzen van een land af. Als ze al grensoverschrijdend zijn, heeft dat meer te maken met etnische of culturele uitwaaieringen. De burgeroorlog wint het volgens de boekhouders van de vrede glansrijk van het ouderwetse landjepik tussen A en B.

Al wordt de wereld volgens het Human Security Report steeds veiliger, peilingen wijzen uit dat veertig procent van de aardbewoners zich helemaal niet veilig voelt, al moet daarbij gezegd worden dat daarbij ook angst voor misdaad,...