Het hoge woord is er dan eindelijk uit. Het woord is afkom­­stig van Bert van der Veer, tv-regisseur, tv-criticus, tv-producent ‘en nog een aantal beroepen waar ‘tv’ voorgezet kan worden’, zoals de Volkskrant hem introduceerde. En dit is zijn hartekreet: ‘Als je graag naar Stockhausen luistert, dan zet je toch gewoon een cd of een dvd’tje op. (…) Zo’n muziekprogramma op zondagochtend, met muziek die bijna niemand snapt. Waarom wordt zoiets nog gemaakt? Tv is niet voor niets een massamedium.’

Ontleding: het valt op dat Van der Veer, die zich profileert als de verdediger van de smaak van de massa, kennelijk zelf wel bekend is met Stockhausen. Zou hij stiekem cd’s van de Duitse componist in huis hebben? In elk geval weet hij er iets van, terwijl toch ‘bijna niemand’ iets snapt van die muziek. We moeten wel aannemen dat Van der Veer zichzelf beschouwt als spreekbuis van de massa, terwijl hij er zelf uitdrukkelijk geen deel van uitmaakt. Dat is wel vaker...