Rondgang / Honorair consuls

oop Stevens (71), president-directeur van de internationale handelsfirma Stevens Paper & Board, ging in beroep tegen een boete wegens te hard rijden. Niet dat hij betwistte dat hij de maximumsnelheid had overschreden, maar bij zijn weten kwam hij krachtens een internationale conventie in aanmerking voor sepot.

Die middag was Stevens in Den Bosch bij de begrafenis van de honorair consul van Roemenië geweest. Na afloop van de plechtigheid scheurde hij naar zijn kantoor in Breda, waar hij in zijn hoedanigheid van honorair consul van Malta een afspraak had. Zijn dag had dus geheel in het teken gestaan van het bijzondere ambt dat hij naast zijn beroepsmatige bezigheden vervult. In dat geval is het Verdrag van Wenen uit 1963 volstrekt duidelijk: tijdens het uitoefenen van zijn functie is een honorair consul niet onderhevig aan de wetten van het land van accreditatie. Anders gezegd: dat Stevens op de bon werd geslingerd terwijl hij ‘consulaire immuniteit’...