Het zijn allebei codewoorden, die op het eerste gezicht een duidelijke betekenis hebben, maar waarachter zich een baaierd aan meningen verbergt. Het zit ongeveer zo: dertig jaar geleden moest je ‘voor de vrede’ zijn, en tegenwoordig ‘voor de beschaving’, of in elk geval tegen ‘de uitverkoop’ daarvan.
Zowel vrede als beschaving zijn van die enorm zedige, zondagse termen, die eigenlijk geen tegenspraak dulden. Wat? Ben jij tegen? Wil je soms oorlog, of de totale barbarij?

Foto: Spaarnestad PhotoFoto: Spaarnestad Photo

– Wat? Ben jij tegen? Wil je soms oorlog, of de totale barbarij?

Nog een overeenkomst: ‘vrede’ en ‘beschaving’ doen zich voor als neutrale termen, gewoon gezond verstand en nog zo eens wat, maar de geschiedenis leert dat die begrippen wel degelijk werden gebruikt om heel specifieke, politieke standpunten te belichten, of liever gezegd te verdoezelen. Zo was het codewoord ‘vrede’ in de jaren zeventig van communistische makelij: de CPN was de initiatiefnemer van de Stop de...