Doen en laten

De eerste vraag die ouders vroeger stelden bij de kennismaking met een mogelijke huwelijkskandidaat voor hun dochter luidde: ‘En, wat doet je vader?’ Die openingsvraag zou nu ongepast en veel te cru gevonden worden (er zijn terloopsere manieren om het onderwerp aan te snijden), maar het milieu waarin de vrijer van hun kind is opgegroeid, interesseert ouders nog steeds bovenmatig, misschien nog wel meer dan wat die figuur zelf uitvoert. Een partner uit een goed milieu weet zich verzekerd van familiale steun en kan op termijn een erfenis tegemoet zien, een fijne garantie voor toekomstige financiële veiligheid.

Omgekeerd hebben volwassen kinderen ook grote, zij het meestal verzwegen belangen bij liefdesrelaties van hun gescheiden of verweduwde ouders. Diep in hun hart hebben ze er de pest aan als pa of ma alsnog op vrijersvoeten gaat. Op deze belangen rust een zo mogelijk nog groter taboe. Kan de ouderlijke instemming of afkeuring van een eventuele partner nog...