De kleinkinderen van Freek hebben hun rapporten ontvangen. Ze worden volop voorbereid op hun toekomst op de arbeidsmarkt. In groep drie.

De rapporten van de kleinkinderen waren weer daverend. De jongste gaat nu naar groep drie. Het echte werk.

De kleuter had al een zeer gedetailleerd rapport.

Een van de onderdelen in haar ontwikkeling die getest moet zijn, of in ieder geval beoordeeld is, is haar grove motoriek. Naast de fijne motoriek, heeft die kennelijk de speciale aandacht van staatssecretaris Dekker. Het is nuttig met betrekking tot haar kansen op de arbeidsmarkt om nu alvast een scherp inzicht in haar motoriek te hebben. Via de algoritmische kaartenbak kan men tegen die tijd een betrekking voor haar vinden waarin haar grove en fijne motoriek het beste tot zijn recht kunnen komen.

De grove motoriek wordt getest in de spits wanneer de kinderen een tram in moeten stappen. De fijne motoriek bij het ov-kaartje in de scan-gleuf schuiven.

Haar  grove was ruim voldoende, de...