Freek de Jonge volgt voor Vrij Nederland het nieuws. Vandaag: je hoort wel eens zeggen dat het een ramp zou zijn als de klimaatscepsis uit de discussie verdwijnt.

Je hoort wel eens zeggen dat het klimaatsceptici te moeilijk gemaakt zou worden hun klimaatscepsis naar buiten te brengen. Dit zou er op den duur toe kunnen leiden dat die scepsis geheel uit de discussie verdwijnt, wat voor de economie een ramp zou zijn.

En zonder scepsis geen discussie, aldus een scepticus, wiens naam bij de redactie bekend is en die zo zijn bedenkingen tegen de mainstream media heeft.

Als voorbeeld noemt hij hoe de discussie rond de platheid van de aarde verstomd is: omdat de mensen die alles maar geloven en dus ook dat de aarde rond is de platte sceptici simpelweg wegzetten als leugenaar.

Uit onderzoek zou bovendien nog eens blijken dat leugenaars extreem agressief worden tegengesproken wanneer hun leugens als tegengeluiden het openbare debat penetreren.

Er zou volgens de leugenaars een geheimzinnig...