Dat Nederlanders overal in Afghanistan opbouwwerk verrichten, zou je bijna vergeten door het dagelijkse nieuws over Uruzgan en de gevechten met de taliban. Die tunnelvisie, die smalle kijk op de Nederlandse inspanningen, heeft het werk van Nederlandse ngo’s en particulieren aan de aandacht onttrokken. Vrij Nederland wendde de blik, en brengt in de komende special een woud van projecten in kaart.

Verslaggever Harm Ede Botje reisde rond en doet verslag van zijn ontmoetingen met lokale hulpverleners. Hij trok ook op met Farah Karimi, die haar Kamerlidmaatschap voor GroenLinks inleverde en drie maanden probeerde parlementariërs in Kabul te interesseren in democratische principes. Minka Nijhuis laat zien dat het niet meevalt om politieman in Afghanistan te zijn, en niet te bezwijken voor bedreigingen en smeergeld.

Maar terwijl de taliban aanslagen op de politie blijven plegen, houden sommige ontwikkelingswerkers moed.

Een enkeling werkt zelfs aan de weder­opbouw van een antieke...