Er gaat niets boven Groningen, zeggen de Groningers zelf, en dat geldt in elk geval voor het bedrag dat beschikbaar komt per inwoner van probleemwijk De Hoogte in het kader van de wijkaanpak van minister Ella Vogelaar.

De ruim drieduizend inwoners krijgen gedurende tien jaar een kleine twee miljoen euro, per kop 590 euro per jaar. In de eveneens Groninger Korrewegwijk moeten de inwoners het doen met 346 euro. De inwoners van Den Haag Zuid-West worden per persoon het slechtst bedeeld: 272 euro per jaar.

De verdeling van Vogelaar van tweehonderdvijftig miljoen euro per jaar over de veertig slechtste wijken van Nederland is verbazingwekkend irrationeel. Volgens de stukken van het ministerie van VROM is die verdeling tot stand gekomen door eerst alle veertig wijken een miljoen euro toe te bedenken, en vervolgens de overige tweehonderdtien miljoen euro te verdelen ‘conform de criteria die ook zijn gebruikt bij de selectie van de veertig wijken’. Het gaat daarbij om vier...