Op 19 juni 2008 is het vijf jaar geleden dat Jean-Paul Franssens overleed: schilder, dichter, prozaschrijver, operaregisseur, gelegenheidszanger, levens- en voordrachtskunstenaar. Zijn goede vriend A.F.Th. van der Heijden schreef ter gelegenheid van Franssens’ vijfde sterfdag een aangrijpend requiem. Voetstampwijnen zijn tandknarswijnen is een gedenkteken in taal geworden, even complex, veelkantig en flonkerend als leven en werken van de bezongen kunstenaar.

A.F.Th. van der Heijden (1951), auteur van de romancycli De tandeloze tijd en Homo duplex, schreef eerder requiems voor zijn vader, zijn moeder en twee jeugdliefdes.

De pers over de andere requiems van A.F.Th. van der Heijden:

‘Een imposante fuga over de herinnering als de spil van zijn schrijverschap,’
De Haagse Post over De sandwich

‘Als geen andere schrijver van zijn generatie weet Van der Heijden het in een boek verbeelde leven zintuiglijk aanwezig te maken, vanuit de hartstochtelijke wil zijn eigen leven, zoals dat...