Deel 7

Wat was het laatste tijdstip in de geschiedenis waarop één persoon nog alles van alles kon weten? In het huidige tijdsgewricht zou de bewering dat iemand over de allerlaatste kennis beschikte inzake zowel het menselijk genoom als de vulkaanwerkingen op Mars en de rapmuziek uit de Solomoneilanden – om maar drie willekeurige gebieden te noemen van de tienduizenden waarop kunsten en wetenschappen zich bewegen – de geloofwaardigheid aanzienlijk tarten. Tot aan het begin van de negentiende eeuw kon iemand uit de tijd der Verlichting die de (uiteindelijk) 33 delen van de Encyclopédie van Diderot en D’Alembert uit 1776 tot zich had genomen en verwerkt, met enig recht van spreken staande houden dat hij of zij het totaal van alle menselijke kennis bezat.

Het Teylers Museum in Haarlem werd in het leven geroepen om onderdak te bieden aan de kennis van de Verlichting en die voor een iegelijk ten toon te spreiden, om belangstelling voor kunsten en wetenschappen te wekken en te...