Daar had ik mijn hoofdpersoon, Hendrik Doeff, de man die de Engelsen trotseerde
op een regenachtige zaterdagmiddag in 2003 maakte ik tijdens een presentatie in een boekhandel in Rotterdam terloops een opmerking over mijn belangstelling voor Deshima, de vroegere VOC-factorij bij Nagasaki.

Na afloop kwamen een gepensioneerde heer en zijn vrouw naar me toe. Ze vertelden dat hij niet zo lang geleden hun Canadese schoondochter had geholpen met de Engelse vertaling van een boek dat Herinneringen uit Japan heette en dat was geschreven door een zekere Hendrik Doeff, een man die in de negentiende eeuw enige tijd opperhoofd van Deshima was geweest. Ik was destijds van plan mijn roman te situeren in de Gouden Eeuw, maar zo te horen kon het boek van Doeff nuttig materiaal leveren, dus bedankte ik de man en schafte bij mijn terugkeer in Ierland een exemplaar van de vertaling aan. Recollections of Japan bleek zowel een meeslepend relaas als een fascinerend portret te zijn, en werd de...