Sociologie

In de afgelopen decennia is de wereld fors door elkaar geschud. Het geloof in God en gemeenschap heeft ons goeddeels verlaten, sociale structuren zijn aangetast. De situatie kan gekarakteriseerd worden als ‘complexiteit zonder richting’. Populair zijn cultuurpessimistische neergangsverhalen: vroeger was alles beter. Het populisme levert zo’n verhaal van morele en sociale neergang; het exploiteert onbehagen en teert op een nostalgisch verlangen naar een samenleving met minder complexiteit en meer richting.

Hans Boutellier, hoogleraar en directeur van het Verwey-Jonker Instituut, onderscheidt zich van deze pessimistische klaagzang door het opgeruimde, positieve karakter van zijn maatschappijanalyses. Waar anderen chaos, verval en achteruitgang zien, zoekt hij naar nieuwe patronen van ordening en structuur. Met De improvisatiemaatschappij maakt hij opnieuw zijn naam waar als scherp denker over de paradoxen van de hedendaagse samenleving. Eerder deed hij dat in De...