Nieuws!

Kleine gebeurtenissen kunnen grote gevolgen hebben. Dat weet iedereen. Lang geleden geloofde men nog dat je, als je maar genoeg wist, het verloop van de geschiedenis kon verklaren en zelfs de toekomst zou kunnen voorspellen. Tegenwoordig weten we beter.

In de jaren zestig onderzocht de Amerikaan Edward Lorenz met behulp van een computer het weer. Hij merkte dat dezelfde berekening met hetzelfde model en dezelfde beginwaarden niet steeds dezelfde resultaten opleverde. Hij begreep het niet, totdat hij zag dat hij slordig was geweest bij het invoeren van de gegevens: de ene keer had hij ergens 0,506127 ingevuld, de andere keer had hij dat getal afgerond tot 0,506. Een piepklein verschil dus, maar het leverde een totaal ander weerscenario op. Later werd dit bekend als het vlindereffect, naar het voorbeeld van een vlinder die boven Brazilië met zijn vleugelslag uiteindelijk een tornado veroorzaakt in Texas.

Het vlindereffect spreekt veel mensen aan. Het is mooi, het voelt...