Ko Colijn

20 april 2006
De website DefenseNews.com meldt vandaag: ‘Venezuela Charges U.S. Aims To Intimidate With Military Maneuvers’. Venezuela claimt op 19 april dat de marineoefeningen van de VS in de Cariben bedoeld waren om de VS-criticus president Hugo Chavez te intimideren. De VS ontkennen dit.

12 april 2006
De website military.com kopt vandaag: ‘Carrier Group Heads to Caribbean’. Het vliegkampeskader rondom de USS George Washington, een schip van de Nimitz-klasse, stoomt op van de VS naar de Caribisch eilanden, onder andere naar Curaçao, Sint Maarten en Aruba. Een van de redenen: show of force, laten zien wie de baas is. President Hugo Chavez van Venezuela vreest een ‘invasie’, waarvan uiteraard geen sprake is.

Lees ook de column van Ko Colijn van 10-12-2005 Van het westelijk front