Er zullen altijd mensen zoeken naar de bedoelingen achter Nabokovs mooischrijverij, maar in werkelijkheid is hij een uitgesproken ongeëngageerd schrijver.

Beroep: schrijver en insectkundige. Vader: vermoord door Russische fascisten.

Broer: vermeend Brits spion, homoseksueel, om-gekomen in een Duits concentratiekamp. Woonplaats: een half leven op de vlucht, eerst voor de Bolsjewieken, daarna voor de nazi’s, onder meer wegens een Joodse echtgenote. Kredietwaardigheid: van onwaarschijnlijke rijkdom in bittere armoede vervallen (en uiteindelijk weer terug).

Het lijkt een writer’s goldmine, dit beknopte biografietje, en een man als Vladimir Nabokov – want het is uiteraard van hem – zou tegenwoordig alleen al op grond van deze sa-
menvatting mogen aanschuiven aan talkshowtafels. Maar wat zou hij er vertellen? In weerwil van de kale feiten uit zijn levensloop (die praktisch samenvalt met de twintigste eeuw) is Vladimir Nabokov uitgesproken ongeëngageerd. Zijn oeuvre is...