05-06-2008

Ewout Irrgang is Tweede Kamerlid voor de SP. Hij voert het woord over financiën. Daarnaast is Irrgang ook een toegewijd republikein. Zó toegewijd dat hij ooit het Nieuw Republikeins Genootschap oprichtte, een collectief dat ijvert voor afschaffing van het Nederlandse koningshuis. Tot 2001 was hij daar voorzitter van.

Ik belde Ewout Irrgang op, want ik wil graag een verhaal maken over de republikeinse traditie in Nederland. Het leek me leuk om een jonge, felle strijder voor de goede zaak eens te laten uitleggen waarom we toch echt van de Oranjes afmoeten.

Maar wat zei Ewout Irrgang?
‘Als ik nu uitspraken doe over het koningshuis, wordt dat automatisch gekoppeld aan mijn kamerlidmaatschap. En namens de SP voer ik niet het woord over het Koningshuis. Dat doet mijn collega Ronald van Raak, en die zou ik dan voor de voeten lopen.’

Kort gezegd: geen commentaar. Een republikeinse voorman die niet wil praten over het republicanisme! Dat is zoiets als André Rouvoet die...