Non-fictie / Tariq Ramadan

Tariq Ramadan is in zijn boek The Arab Awakening kritisch over de huidige Arabische wereld. Het heeft volgens hem weinig zin de niet-Arabische wereld de maat te nemen als aan de eigen tekortkomingen voorbij wordt gegaan. Het tegenwoordige Arabische denken is vervreemd, ‘alienated’. Er is geen analyse van de economische ideologie of van het sociale overwicht in de gemeenschap. Kritisch en creatief economisch denken heeft geen plaats meer in het Arabische politieke debat. Hoe dat zo gekomen is, laat Ramadan in het duister.

Ramadan is onduidelijk over de oorzaak van de Arabische lente. Aan de ene kant zegt hij dat er geen buitenlandse krachten in het spel waren en dat de openbare mening niet was gemanipuleerd. Aan de andere kant schrijft hij keer op keer dat Arabische bloggers zijn getraind door Amerikaanse ngo’s; dat Amerika en sommige Europese landen netwerken van bloggers in de Arabische wereld hadden georganiseerd en dat deze landen zowel de dictators...