Vijftien reacties heeft het Planbureau voor de Leefomgeving tot nu toe binnengekregen op de website ‘Meldpunt IPCC-rapport’. Op deze site kan iedereen die dat wil, gevonden fouten uit het laatste klimaatrapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC, aanmelden. ‘Er zitten een aantal zinvolle aanbevelingen tussen’, aldus een woordvoerder van het PlanBureau, ‘maar er komen ook opmerkingen binnen die niet specifiek over het rapport gaan. Er wordt bijvoorbeeld regelmatig gepost dat het IPCC moet worden opgedoekt.’

Het IPCC kwam de afgelopen maanden onder vuur te liggen vanwege verschillende grote fouten in het laatste klimaatrapport uit 2007. Zo werd voorspeld dat de gletsjers in de Himalaya al in het jaar 2035 verdwenen zullen zijn. Dat klopt niet. Vrij Nederland ontdekte later dat in het rapport staat dat Nederland voor 55 procent onder de zeespiegel ligt, terwijl dat eenvijfde moest zijn. En zo zijn er nog talloze andere grote en kleinere fouten aan...