01-11-2008
Door Ko Colijn

Ook Pakistan kampt met de kredietcrisis en moet met de pet rond om het hoofd boven water te houden. Het leger heeft door geldgebrek de oorlog tegen de taliban en de jacht op Al-Qaida hier en daar moeten onderbreken. Een welkome pauze voor het leger, dat zegt honderden vijandelijke strijders sinds augustus te hebben gedood, maar zelf ook veel verliezen heeft geleden. Het Pakistaanse leger heeft het niet zo op dat grensgebied met Afghanistan – zijn voornaamste reden van bestaan en glorie ligt in de confrontatie met de grote buur aan de andere kant van het land, India.

De Amerikanen drukken Pakistan op het hart om zijn laatste middelen liever aan het uitroeien van de Taliban te besteden. Tien miljard dollar militaire hulp gaven de Amerikanen sinds 2001 al, maar die verdween in het zwarte gat van de corruptie en in te dure wapens die tegen India konden worden ingezet. Nu het land rood staat, staan de Amerikanen niet te trappelen om er weer een paar miljard in...