Reconstructie / Onorthodoxe methoden / De val van een privé-detective

Voor de leden van de vaste kamercommissie voor Justitie die op donderdag 19 juni vergaderen over de toekomst van de particuliere recherchebranche, heeft ervaringsdeskundige Michel Kraaij (41) nuttige tips. Misschien is het aardig om uit te zoeken wie er gebruikmaken van de vrije jongens die op bestelling razendsnel vertrouwelijke informatie leveren: gegevens van de Gemeentelijke Basis Administratie, kentekens, saldi, telefoonverkeer, strafblad- en belastinggegevens.

Het laat zich raden dat niet al dit soort wetenswaardigheden langs legale weg te achterhalen zijn. De geheime informatie wordt veelal met smoesjes en valse namen aan ambtenaren ontfutseld. Vertel Michel Kraaij wat. In de vroege ochtend van 15 april 2003 kreeg hij een veertienkoppig arrestatieteam op bezoek. Pas gaandeweg het verhoor besefte hij dat het vlijtige speurwerk waar hij zo bedreven in was, neerkwam op overtreding van artikel 326 van het...