Het valt nog niet mee, Kamerlid zijn. Dat was eigenlijk de voornaamste conclusie van een debat in de Amsterdamse Rode Hoed gisteravond. Ronkend aangekondigd als ‘Kamerleden die willen vernieuwen’ mochten vier kandidaat-Kamerleden zich ten overstaan van een klein maar kritisch grachtengordelgehoor bewijzen.

Hanke Bruins Slot is de hoogste nieuwe binnenkomer bij de Christendemocraten. Binnen het CDA geldt Bruins Slot als jonge belofte (op het partijcongres mocht ze oud-premier Piet de Jong eervol op het podium hijsen), op onbekend terrein kwam ze gisteren nog niet uit de verf. Op scherpe vragen over de bezuinigingsplannen van haar partij had ze geen antwoord. ‘U denkt echt dat u straks niet aan de AWBZ komt?’, riep een bezoeker ongelovig. ‘Ja’ zei Bruins Slot en er viel een stilte.

En dan was ze ook nog officier bij Defensie, wat haar op een stevig potje Jack de Vries-wondwrijven door gespreksleider Joost Oranje kwam te staan.

Eerlijk is eerlijk, GroenLinks-nieuwkomer...