Film

Normaal gesproken schermen koningen hun privéleven af van de media. Niet alleen uit privacy-overwegingen, ook omdat een blik in de kleedkamer of slaapkamer de mythe van de monarch verstoort. Het volk mag de koning niet zonder kleren zien.

Dus als je hoort dat Sarah Ferguson, de hertogin van York, het initiatief nam voor deze speelfilm, vijftien jaar met het idee leurde, zelf als coproducent fungeerde (naast, overigens, Martin Scorsese) en haar eigen dochter Beatrice (de achter-achter-achter-achter-kleindochter van koningin Victoria) in een rolletje wurmde, dan verwacht je: gedweep met kronen, koetsen en paleizen, wat retrospectief medelijden met het gouden kooitje waarin de prinses moest opgroeien en uiteindelijk een triomfantelijke kroning met juichende onderdanen. Alles, behalve een menselijk portret van de jonge vorstin.

En toch is dat wat The Young Victoria is geworden: een intiem liefdesverhaal over de jonge Victoria (uitstekend gespeeld door Emily Blunt) en de jonge...